Uchwała 159/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 158/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 48/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej.

Uchwała 157/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Kancelarią Adwokacką Tomasz Kilarski.

Uchwała 156/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 281/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 155/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 139/VIII/2018

w sprawie: powołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Uchwała 136/VIII/2018

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland