Uchwała 535/VIII/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Marszałkiem Województwa Śląskiego umowy na przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2019 roku.

Uchwała 534/VIII/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Małopolskim umowy Nr 232/PS.I./19 o przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2019 r.

Uchwała 514/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5 do umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM MAX potwierdzonej polisą nr 90000029870 z Generali Życie T.U. S.A.

Uchwała 513/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Małopolskim umowy Nr 131/PS.I/18 o przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2018 r.

Uchwała 512/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na druk materiałów i wysyłkę związaną z ofertą ubezpieczenia OC Lekarza na 2019 rok.

Uchwała 233/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z firmą M3.NET sp z o. o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej umowy abonenckiej o świadczenie usług telefonicznych.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland