Uchwała 219/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania w związku z realizacją umowy o świadczenie usług udostępniania na zasadzie licencji, obsługi i publikacji (hosting) modułu internetowego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej.

Uchwała 218/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uchwała 199/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Uchwała 198/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

Uchwała 176/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup serwera DELL PowerEdge R440 dla Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 175/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 14 lipca 2017 r. na wykonanie prac projektowych: Projekt budowy siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23 z firmą WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI S. C. ul. Kościuszki 42 34-300 Żywiec oraz zgody na...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland