Uchwała 260/VIII/2021

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na naprawę dwóch nagrobków Państwa Stefanii i Leona Zimmermann.

Stanowisko 3/VIII/2021

w sprawie: minimalnych gwarantowanych wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Uchwała 209/VIII/2021

w sprawie: delegowania do udziału w posiedzeniach Rady Społecznej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Uchwała 176/VIII/2021

w sprawie: zmiany uchwały nr 259/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland