Stanowisko 2/VIII/2021

w sprawie: przekształceń organizacyjnych Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyrażają głębokie oburzenie brakiem odpowiedzi ze strony Dyrektora BCO-SM lek. Lecha Wędrychowicza na pismo skierowane do Pana Dyrektora w dniu 27.01.2021 r., w którym Wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej w...

Uchwała nr 16/VIII/2021 OKW

w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych oraz określenia liczby mandatów w rejonach wyborczych Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Uchwała 90/VIII/2021

w sprawie: ustalenia zasad głosowania na członków Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej VII kadencji i powołania Komisji Skrutacyjnej.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland