Uchwała 534/VIII/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Małopolskim umowy Nr 232/PS.I./19 o przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2019 r.

Uchwała 435/VIII/2019

w sprawie: wyrażanie zgody na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gresan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowy o roboty budowlane.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland