Okręgowy Zjazd Lekarzy
Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII kadencji 2018-2022
 • Adamczyk Izabela
 • Agopsowicz Magdalena
 • Baran Ewa
 • Bartecki Olgierd
 • Basa Wojciech
 • Baścik Zuzanna
 • Betlej Janusz
 • Beyga Ewa
 • Biłoruski-Polaczek Andrzej
 • Biskup Maria
 • Bogunia Dariusz
 • Bojda Adam
 • Borysławski Olgierd
 • Broda Władysława
 • Brzózka-Mikołajczyk Hanna
 • Byrdy Wacław
 • Chwastek Renata
 • Cieślawska-Kłosińska Krystyna
 • Ciopała Mariusz
 • Czaplińska-Jaszczurowska Jolanta
 • Dyliński Witold
 • Dyrda Tomasz
 • Fahie Ahmed
 • Fender Bogdan
 • Fenski Jacek
 • Firczyk Piotr
 • Firlej-Dobrzańska Jolanta
 • Fober Ewa
 • Franczyk Jan
 • Gałdyn Robert
 • Gałuszka Grzegorz
 • Głuszek Jacek
 • Godel Paulina
 • Gołda Marek
 • Gołyszny Małgorzata
 • Gorgoń-Komor Agnieszka
 • Gorzołka Stanisław
 • Gradowska Bogusława
 • Gryczka Tomasz
 • Grzonka Katarzyna
 • Gwinner Robert
 • Haczek Anna
 • Haczek Tomasz
 • Hadrian Artur
 • Hajzyk Danuta
 • Hałat-Szafran Maria
 • Handzlik Bożena
 • Hebda Władysław
 • Hilarowicz-Pacanowska Ewa
 • Iskierka Ewa
 • Jajtner Daniel
 • Jakubiec-Serafin Małgorzata
 • Jarczewska-Głośnicka Beata
 • Jary-Sitko Beata
 • Juraszek Andrzej
 • Kamińska-Męcner Maria
 • Karasińska Izabela
 • Kaźmierczak-Zagórska Zyta
 • Klemens Jolanta
 • Klima Anna
 • Kluba Rafał
 • Kluczyńska Janina
 • Kmiecik Jerzy
 • Kocurek-Fordey Janina
 • Kołodziej Grzegorz
 • Komor Klaudiusz
 • Kopycińska-Jaszczurowska Hanna
 • Kossowski Jacek
 • Kotula-Hatala Anna
 • Kowala-Kozioł Małgorzata
 • Kozieł Sławomir
 • Krawczyk Andrzej
 • Krupnik Bogdan
 • Krzempek Anna
 • Kubalańca Katarzyna
 • Lach Bogumiła
 • Lesińska Teresa
 • Lipiński Marek
 • Lupa Mariola
 • Łojek Katarzyna
 • Machulec Jan
 • Marcak Magdalena
 • Mąsior Jarosław
 • Mierzwa Marcin
 • Nawrocki Marcin
 • Niegowska Dorota
 • Nowak Marcin
 • Orlicka Dorota
 • Pająkowski Mieczysław
 • Papaj Piotr
 • Papierniak Mariusz
 • Pardela-Gilowska Teresa
 • Pawluszkiewicz-Wieczorek Agata
 • Pawłowski Piotr
 • Pierzchała Krystyna
 • Pigoń-Pyka Jadwiga
 • Piwowarczyk Radosław
 • Potyralska Małgorzata
 • Pytlik Magdalena
 • Recman Tadeusz
 • Romanowski Łukasz
 • Sirek Janusz
 • Sirek Tomasz
 • Sitkiewicz Ewa
 • Skop-Szklarczyk Róża
 • Skrzyński Artur
 • Skwarna Bartosz
 • Skwarna Maciej
 • Sobol Marek
 • Solarz Andrzej
 • Spiss-Porębska Monika
 • Srebro-Przybyłowska Maria
 • Sułowski Paweł
 • Szatan Tomasz
 • Szcześniak Wiesława
 • Szlagor Zuzanna
 • Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
 • Śleziński Przemysław
 • Tessar Jolanta
 • Tokarz Justyna
 • Tomaszek Danuta
 • Trafiał Marek
 • Turaj Witold
 • Ubik-Wróbel Bożena
 • Wajdzik Rafał
 • Watoła Piotr
 • Wiencek Rafał
 • Wilhelm-Białas Ewa
 • Winogrodzka Małgorzata
 • Wiśniowski Rafał
 • Wolanin Sonia
 • Wójcik Grzegorz
 • Wychowaniec Michał
 • Wyrobek Urszula
 • Zamarska-Szczypka Dorota
 • Zinkowski Dariusz
 • Znój Grzegorz
 • Zuber Szymon
 • Zuber-Fabia Lidia
Dokumenty

Okręgowa Rada Lekarska
Skład Osobowy Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. dent. Danuta Hajzyk
 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • lek. Radosław Piwowarczyk

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Maciej Skwarna

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Rafał Wiśniowski

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Janusz Betlej
 • lek. Wacław Byrdy
 • lek. Bogdan Fender
 • lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 • dr n. med. Robert Gwinner
 • lek. Artur Hadrian
 • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
 • lek. Jacek Kossowski
 • dr n. med. Andrzej Krawczyk
 • lek. Bogdan Krupnik
 • lek. Marcin Mierzwa
 • lek. dent. Agata Pawluszkiewicz-Wieczorek
 • dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
 • lek. dent. Marek Trafiał
 • lek. Piotr Watoła
Dokumenty

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Skład Osobowy Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. dent. Danuta Hajzyk
 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • lek. Radosław Piwowarczyk

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Maciej Skwarna

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • dr n. med. Rafał Wiśniowski

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

 • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
 • lek. Jacek Kossowski
 • dr n. med. Andrzej Krawczyk
Dokumenty

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Skład Osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji 2018-2022
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Władysław Hebda

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. dent. Zuzanna Szlagor
 • lek. Urszula Wyrobek

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Jacek Fenski

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

 • lek. Teresa Pardela-Gilowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Skład Osobowy OROZ VIII kadencji 2018-2022
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. Dorota Orlicka

I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • dr n. med. Mariusz Ciopała

II Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 • lek. dent. Zuzanna Baścik

Zastępcy:

 • lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska
 • dr n. med. Jerzy Frączek
 • lek. Ewa Galoch-Frączek
 • lek. Jacek Głuszek
 • lek. Marek Gołda
 • lek. Małgorzata Gołyszny
 • lek. dent. Tomasz Gryczka
 • lek. Ewa Iskierka
 • lek. Anna Klima
 • dr n. med. Jerzy Kmiecik
 • lek. Marcin Kowalski
 • lek. dent. Marek Lipiński
 • lek. Jarosław Mąsior
 • lek. dent. Marcin Nawrocki
 • lek. Dorota Niegowska
 • lek. Krystyna Pierzchała
 • lek. Joanna Szczepańska-Kłakus
 • lek. Witold Turaj
 • lek. dent. Rafał Wajdzik
 • lek. Michał Wychowaniec
 • lek. Hani Youssef
 • lek. dent. Katarzyna Youssef
 • lek. Dorota Zamarska-Szczypka

Okręgowy Sąd Lekarski
Skład Osobowy OSL VIII kadencji 2018-2022
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Maria Hałat-Szafran

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Krzysztof Pliszek
 • Lek. dent. Janina Kluczyńska

 

 • lek. Olgierd Borysławski
 • lek. dent. Ewa Fober
 • lek. Jan Franczyk
 • lek. Daniel Jajtner
 • lek. dent. Izabela Karasińska
 • lek. Janina Kocurek-Fordey
 • lek. Paweł Kopeć
 • lek. Rafał Kraus
 • dr n. med. Bartosz Skwarna
 • lek. Marek Sobol
 • lek. dent. Sonia Wolanin
 • dr n. med. Józef Wróbel
 • lek. dent. Dariusz Zinkowski
 • lek. Lidia Zuber-Fabia

Rzecznik Praw Lekarza
Skład Osobowy RPL VIII kadencji 2018-2022
lek. Maciej Skwarna

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Skład Osobowy VIII kadencji 2018-2022
lek. Jolanta Klemens

Okręgowa Komisja Wyborcza
Skład Osobowy OKW VIII kadencji 2018-2022
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

 • lek. Radosław Piwowarczyk

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

 • dr n. med. Andrzej Krawczyk

Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej

 • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

 

 • lek. dent. Zuzanna Baścik
 • dr n. med. Piotr Firczyk
 • lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 • lek. Marek Gołda
 • lek. Artur Hadrian
 • lek. dent. Danuta Hajzyk
 • lek. Władysław Hebda
 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • lek. Grzegorz Kołodziej
 • dr n. med. Klaudiusz Komor
 • lek. Małgorzata Kowala-Kozioł
 • lek. Bogdan Krupnik
 • lek. Jarosław Mąsior
 • lek. dent. Marcin Nawrocki
 • lek. Krystyna Pierzchała
 • lek. Róża Skop-Szklarczyk
 • lek. dent. Marek Trafiał
 • lek. Michał Wychowaniec
 • lek. Dorota Zamarska-Szczypka
Ogłoszenia OKW

Komisje Problemowe - Skład osobowy VIII kadencji 2018-2022
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy

Przewodnicząca

lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Członkowie

kol. Wacław Byrdy,
kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
kol. Marcin Mierzwa
kol. Danuta Hajzyk

Komisja ds. Praktyk Zawodowych

Przewodniczący

lek. Maciej Skwarna

Członkowie

lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

Komisja Etyki

Przewodniczący

dr n. med. Andrzej Krawczyk

Członkowie

dr n. med. Krystyna Cieślawska-Kłosińska
lek. Bogdan Fender
lek. Dorota Fenska
dr n. med. Michał Frączek
dr n. med. Gabriela Gajer
lek. Anna Haczek
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. dent. Krystyna Małyska
dr n. med. Rafał Wiśniowski

Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Przewodnicząca

dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

Członkowie

lek. dent. Danuta Hajzyk
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. Katarzyna Kubalańca
lek. Marcin Mierzwa
lek. dent. Marcin Nawrockiego
dr n. med. Małgorzata Potyralska
lek. Maciej Skwarna
lek. dent. Marek Trafiał
lek. Urszula Ucieklak
dr n. med. Rafał Wiśniowski

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący

lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie
lek. Jacek Fenski
dr n. med. Rafał Kluba
lek. Janusz Lewandowski
lek. dent. Marcin Nawrocki
lek. Mieczysław Pająkowski
lek. Piotr Zagórski
lek. Szymon Zuber

Komisja Stomatologiczna

Przewodniczący:

lek. dent. Marcin Nawrocki

Członkowie:

lek. dent. Zuzanna Baścik
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda
lek. dent. Danuta Hajzyk
lek. dent. Krystyna Małyska
lek. dent. Marek Trafiał
lek. dent. Sonia Wolanin

Komisja Konkursowa

Przewodniczący

lek. Jacek Kossowski

Członkowie

lek. Bogdan Fender
dr n. med. Robert Gwinner
dr n. med. Andrzej Krawczyk

Komisja Legislacyjna

Przewodniczący

lek. Jacek Kossowski

 

 • Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej:

- dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

- lek. Grzegorz Kołodziej

 

 • Zespół ds. ratownictwa medycznego:

- lek. Radosław Piwowarczyk

- lek. Maciej Skwarna

 

 • Zespół ds. lecznictwa szpitalnego:

- lek. Bogdan Fender

- dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor

- lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

- lek. Marcin Mierzwa

- dr n. med. Rafał Wiśniowski

 

 • Zespół ds. prawa pracowniczego i organizacji ochrony zdrowia:

- lek. Piotr Watoła

Komisja Finansowa

Przewodnicząca

dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Członkowie:

lek. Janusz Betlej
lek. Teresa Pardela-Gilowska
lek. Piotr Watoła

Komisja Socjalna

Przewodniczący:

lek. Janusz  Betlej

Członkowie:

lek. Bogdan Krupnika
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. dent. Danuta Hajzyk

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

Przewodnicząca

lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska

Członkowie

lek. Władysław Hebda
lek. dent. Krystyna Małyska
lek. Barbara Miodońska
lek. Aniela Ptak
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Komisja ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący

lek. Marcin Mierzwa

Członkowie

lek. Agnieszka Hyła
lek. Michał Hyła
lek. Katarzyna Kubalańca
lek. Paweł Kubiczek
lek. Magdalena Marcak
lek. Natalia Mołdawska
lek. Maria Osmecka
lek. Łukasz Romanowski
lek. Justina Trukawka
lek. Paweł Wowra

Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania

Przewodnicząca

lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

Członkowie

lek. dent. Zuzanna Baścik
dr n. med. Robert Gwinner
lek. dent. Danuta Hajzyk
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Maciej Skwarna


Delegaci na krajowy zjazd lekarzy
Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy
VIII  kadencja  2018 – 2022

 • lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
 • lek. dent. Danuta Hajzyk
 • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
 • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
 • dr n. med. Klaudiusz Komor
 • dr n. med. Andrzej Krawczyk
 • lek. Maciej Skwarna
 • dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
 • lek. Piotr Watoła

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland