APEL NR 2/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: niedopuszczalnych praktyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec praktyk pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy dzwoniąc bezpośrednio na numer telefonu lekarza, informują o konieczności niezwłocznego uzyskania certyfikatów ZUS do podpisywania E-ZLA, równocześnie strasząc karą, jeżeli lekarz natychmiast nie wykona tego obowiązku.
Okręgowa Rada Lekarska uważa opisane działanie za niedopuszczalne, ponieważ każdy z lekarzy ma prawo do podjęcia indywidualnej decyzji w kwestii uzyskania certyfikatu z ZUS do podpisywania E-ZLA, wolnej od nacisków pracowników ZUS. Nadto przepisy prawa nie przewidują żadnej sankcji za nieuzyskanie przez lekarza certyfikatu z ZUS do podpisywania E-ZLA. Tak więc aktywność pracowników ZUS telefonicznie przypominających o konieczności natychmiastowego uzyskania certyfikatu z ZUS należy uznać za przekroczenie uprawnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w powyższym zakresie, a straszenie nieistniejącymi karami należy ocenić jako nadużycie prawa.

W tym stanie rzeczy Okręgowa Rada Lekarska apeluje o zaprzestanie działań, o których mowa powyżej i skupienie się jedynie na akcji informacyjnej, jednak z zaprzestaniem bezpośrednich telefonów do lekarzy.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland