Uchwała 102/VIII/2020

w sprawie: zmiany uchwały Nr 55/VIII/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia składu Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Uchwała 435/VIII/2019

w sprawie: wyrażanie zgody na zawarcie z Przedsiębiorstwem Gresan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowy o roboty budowlane.

Uchwała 434/VIII/2019

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uchwała 202/VIII/2019

w sprawie: wyrażenia zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland