Uchwała 377/VII/2018

w sprawie: upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dr n. med. Klaudiusza Komora do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o zaciągnięcie pożyczki z przeznaczeniem na remont i rozbudowę nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej przy ul. Bystrzańskiej 23 w Bielsku-Białej.

Uchwała 159/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 64/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania członków komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 158/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 48/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej.

Uchwała 157/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Kancelarią Adwokacką Tomasz Kilarski.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland