Uchwała 156/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 281/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 155/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 118/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie polityki bezpieczeństwa Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 139/VIII/2018

w sprawie: powołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Uchwała 136/VIII/2018

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.

Uchwała 122/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy agencyjnej nr 28/045 z dnia 4.12.2008r., zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeniowym Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie a Beskidzką Izbą Lekarską.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland