Uchwała 82/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą „LUKGUT” Usługi Informatyczne Łukasz Gutan w Bielsku-Białej.

Uchwała 81/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Biurem Rachunkowym „AKCES” Lucyna Świderska, Lilianna Protas s.c. w Bielsku-Białej.

Uchwała 65/VIII/2018

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

Uchwała 47/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup materiałów eksploatacyjnych z przeznaczeniem do drukarki Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 46/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup monitora z przeznaczeniem dla księgowości.

Uchwała 45/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup laptopa dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Uchwała 44/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 9/2016/OKA/Z z dnia 15.10.2016r. zawartej pomiędzy T.U. INTER-ŻYCIE Polska S.A. a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 43/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego nr 183/2014/OKA z dnia 1.11.2014r. zawartej pomiędzy T.U. INTER Polska S.A. a Beskidzką Izbą Lekarską.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland