UCHWAŁA NR 11/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022.

Na podstawie art. 25 pkt 9 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się, iż w skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022 wchodzić będzie 10 (dziesięć) osób, w tym 8 (ośmiu) lekarzy i 2 (dwóch) lekarzy dentystów, w tym:
1. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej,
2. 3 (trzech) Wiceprezesów Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym 2 (dwóch) lekarzy i 1 (jeden) lekarz dentysta,
3. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej,
4. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej,
5. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej,
6. 3 (trzech) Członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland