UCHWAŁA NR 121/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej.
Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 w związku z art. 5 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 158) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr 120/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie odprawy pośmiertnej uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość odprawy pośmiertnej w kwocie 4000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland