UCHWAŁA NR 136/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym do zaciągania zobowiązań maksymalnie do kwoty 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) jednorazowo oraz do podejmowania wszelkich uchwał, jakie okażą się konieczne w związku z działalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od dnia jego udzielenia i wygasa w dniu pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej po letniej przerwie wakacyjnej 2018 roku.

§ 3

Pełnomocnictwo określone w § 1 nie narusza umocowania Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do działania w zakresie określonym w innych pełnomocnictwach udzielonych Prezydium przez Okręgową Radę Lekarską.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland