UCHWAŁA NR 137/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: powołania Mediatora Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.
Na podstawie art. 25 pkt 4 oraz pkt 10 w związku z art. 5 pkt 24 oraz art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Mediatora Beskidzkiej Izby Lekarskiej w osobie dr n. med. Janusza Mogilskiego na okres VIII kadencji organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Mediator, o którym mowa w § 1, wykonywać będzie czynności wynikające z art. 113 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 168).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland