UCHWAŁA NR 138/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: odwołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Radę Programową Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołaną uchwałą Nr 31/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2014 roku w składzie:
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
- specjalista otolaryngologii
dr n.med. Robert Gwinner
- specjalista otolaryngologii
lek. Daniel Jajtner
- specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
lek. Jolanta Jezierska
- specjalista pediatrii
dr n.med. Klaudiusz Komor
- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Andrzej Krawczyk
- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. dent. Marek Trafiał
lek. Rafał Wiśniowski
- specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

§ 2

Zobowiązuje się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej do zawiadomienia odwołanych członków Rady o podjętej uchwale oraz złożenia podziękowań za pracę na rzecz Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland