UCHWAŁA NR 139/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: powołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji.

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się na okres VIII kadencji Radę Programową Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w składzie:
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
- specjalista otolaryngologii, jako Przewodnicząca
dr n. med. Rober Gwinner
- specjalista otolaryngologii
lek. Daniel Jajtner
- specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
dr n.med. Klaudiusz Komor
- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Andrzej Krawczyk
- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. dent. Marek Trafiał
lek. Rafał Wiśniowski
- specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

§ 2

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w składzie wynikającym z niniejszej uchwały działa do dnia powołania uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland