UCHWAŁA NR 14/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: powołania przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujących przewodniczących komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

1. Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
Przewodnicząca - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

2. Komisja ds. Praktyk Zawodowych
Przewodniczący - lek. Maciej Skwarna

3. Komisja Etyki
Przewodniczący - dr n. med. Andrzej Krawczyk

4. Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Przewodnicząca - lek. Agnieszka Gorgoń-Komor

5. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący - lek. Grzegorz Kołodziej

6. Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca - lek. dent. Bogusława Gradowska

7. Komisja Konkursowa
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski

8. Komisja Legislacyjna
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski

9. Komisja Finansowa
Przewodnicząca - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

10. Komisja Socjalna
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej

11. Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Przewodnicząca - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska

12. Komisja ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący - lek. Marcin Mierzwa

13. Komisja ds. Kontaktów z NFZ i Kontraktowania
Przewodnicząca - lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland