UCHWAŁA NR 160/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lipca 2018 roku

w sprawie: zgłoszenia kandydatów na członków komisji Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zgłasza do pracy w komisjach Naczelnej Rady Lekarskiej następujące Koleżanki i Kolegów:
- kol. Andrzeja Krawczyka do Komisji Etyki Lekarskiej,
- kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórską do Komisji Kształcenia Medycznego oraz Komisji Organizacyjnej,
- kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską do Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów,
- kol. Marcina Mierzwę do Komisji ds. Młodych Lekarzy,
- kol. Klaudiusza Komora do Komisji ds. Sportu oraz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej,
- kol. Jacka Kossowskiego do Komisji Legislacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland