UCHWAŁA NR 36/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2022 roku:

  1. 10.05.2022 r.
  2. 07.06.2022 r.
  3. 05.07.2022 r.
  4. 13.09.2022 r.
  5. 04.10.2022 r.
  6. 08.11.2022 r.
  7. 06.12.2022 r.
  8. 20.12.2022 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 16:00 w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ulicy Bystrzańskiej 23.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland