UCHWAŁA NR 41/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala następujące terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w 2018 roku:
1. 08.05.2018 r.
2. 05.06.2018 r.
3. 03.07.2018 r.
4. 11.09.2018 r.
5. 02.10.2018 r.
6. 06.11.2018 r.
7. 04.12.2018 r.
8. 18.12.2018 r.

§ 2

Posiedzenia, o których mowa w § 1, rozpoczynać się będą o godz. 16:00.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland