UCHWAŁA NR 43/IX/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: powołania dr n. med. Roberta Gwinnera do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Lekarza Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje dr n.med. Roberta Gwinnera do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Lekarza Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RADOSŁAW PIWOWARCZYK

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland