UCHWAŁA NR 48/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyodrębnienia zespołów problemowych Komisji Legislacyjnej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 23/VIII/2018 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 17 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyodrębnia się w Komisji Legislacyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji następujące zespoły problemowe w poniżej podanych składach:

1) Zespół ds. podstawowej opieki zdrowotnej: dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Grzegorz Kołodziej

2) Zespół ds. ratownictwa medycznego: lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Maciej Skwarna

3) Zespół ds. prawa pracowniczego i organizacji ochrony zdrowia:
lek. Piotr Watoła

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland