UCHWAŁA NR 498/VIII/2019
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 listopada 2019 roku

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Komitet Organizacyjny XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w następującym składzie:
1. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
2. Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,
3. Kol. Grzegorz Kołodziej,
4. Kol. Klaudiusz Komor,
5. Kol. Maciej Skwarna.

§ 2

Komitet Organizacyjny na pierwszym posiedzeniu wyłoni Przewodniczącego wyżej wymienionego Komitetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
RAFAŁ WIŚNIOWSKI

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland