UCHWAŁA NR 65/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 15/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Zatwierdza się następujący skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy powołanej na podstawie uchwały nr 13/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

Przewodnicząca Komisji

- kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,

Członkowie Komisji

- kol. Wacław Byrdy,
- kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska,
- kol. Marcin Mierzwa
- kol. Danuta Hajzyk.”

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland