UCHWAŁA NR 88/VIII/2018
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wprowadza w regulaminie przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 570/IV/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej, zmienionego uchwałą nr 48/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 stycznia 2011 roku, następującą zmianę:
Punkt 4 wyżej wymienionego Regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:
„Pomoc rzeczowa i finansowa może być przyznawana w kwocie do 2.500,- zł i jest bezzwrotna”

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu przyznawania świadczeń z funduszu Komisji Socjalnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland