Kadencja IX

 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Maria Hałat-Szafran

Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego

 • lek. Jan Franczyk
 • lek. dent. Janina Kluczyńska

Członkowie:

 • lek. Olgierd Bartecki
 • lek. Paulina Godel
 • lek. Daniel Jajtner
 • lek. Janina Kocurek-Fordey
 • lek. Paweł Kopeć
 • lek. Rafał Kraus
 • lek. Teresa Lesińska
 • lek. Mieczysław Pająkowski
 • lek. Bartosz Skwarna
 • lek. dent. Monika Spiss-Porębska
 • lek. Lidia Zuber-Fabia
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland