Pobierz dokument (PDF, 252KB)


Załącznik do Uchwały nr 11/VIII/2021 XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 16 kwietnia 2021 roku (podjętej w trybie obiegowym) w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2021.

Pobierz dokument (PDF, 3.78MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland