Pobierz dokument (PDF, 262KB)


Załącznik do Uchwały nr 9/VIII/2021 XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 16 kwietnia 2021 roku (podjętej w trybie obiegowym) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego za rok 2020.

Pobierz dokument (PDF, 973KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland