Uchwała nr 24/IX/2022 XLI S-W OZL BIL

w sprawie: zmiany Uchwały nr 21/IX/2022 XLI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej IX kadencji.
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland