Pobierz dokument (PDF, 220KB)


Załącznik do uchwały nr 7/IX/2022 XLI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2021.

Pobierz dokument (PDF, 4MB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland