Uchwała nr 4.VII.2016 XXXV OZL BIL

Uchwała nr 4.VII.2016 XXXV OZL BIL oraz Załącznik do Uchwały nr 4.VII.2016 z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2015

Uchwała nr 5.VII.2016 XXXV OZL BIL

Uchwała nr 5.VII.2016 XXXV OZL BIL oraz Załącznik do Uchwały nr 5.VII.2016 z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2015

Uchwała nr 7.VII.2016 XXXV OZL BIL

Uchwała nr 7.VII.2016 XXXV OZL BIL oraz Załącznik do Uchwały nr 7.VII.2016 z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2015

Uchwała nr 8.VII.2016 XXXV OZL BIL

Uchwała nr 8.VII.2016 XXXV OZL BIL oraz Załącznik do Uchwały nr 8.VII.2016 z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2015

Uchwała nr 9.VII.2016 XXXV OZL BIL

Uchwała nr 9.VII.2016 XXXV OZL BIL oraz Załącznik do Uchwały nr 9.VII.2016 z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Ośrodka kształcenia Medycznego za rok 2015
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland