Uchwała 513/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Małopolskim umowy Nr 131/PS.I/18 o przekazanie środków na refundację kosztów czynności administracyjnych w związku z kierowaniem przez Beskidzką Izbę Lekarską stażystów do odbycia stażu podyplomowego w 2018 r.

Uchwała 512/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z przeznaczeniem na druk materiałów i wysyłkę związaną z ofertą ubezpieczenia OC Lekarza na 2019 rok.

Uchwała 233/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z firmą M3.NET sp z o. o. sp. k. z siedzibą w Bielsku-Białej umowy abonenckiej o świadczenie usług telefonicznych.

Uchwała 219/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania w związku z realizacją umowy o świadczenie usług udostępniania na zasadzie licencji, obsługi i publikacji (hosting) modułu internetowego o nazwie Biuletyn Informacji Publicznej.

Uchwała 218/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Naczelną Izbą Lekarską z siedzibą w Warszawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Uchwała 199/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland