Uchwała 198/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów w prawie wykonywania zawodu lekarza oraz zaświadczeń wydawanych w celu uznania kwalifikacji za granicą.

Uchwała 176/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie środków pieniężnych na zakup serwera DELL PowerEdge R440 dla Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Uchwała 175/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 14 lipca 2017 r. na wykonanie prac projektowych: Projekt budowy siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23 z firmą WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI S. C. ul. Kościuszki 42 34-300 Żywiec oraz zgody na...

Uchwała 172/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 6/2018 pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu a Beskidzką Izbą Lekarską w zakresie działalności Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.

Uchwała 171/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych nr 7/2018 pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 135/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 134/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie środków pieniężnych na zakup lodówki do kwoty 500,-zł (słownie: pięćset złotych) brutto.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland