Uchwała 133/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług opieki prawnej – BIL nr 009/2015 zawartej pomiędzy Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółką komandytową z siedzibą w Sopocie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Apel 1/VIII/2018

w sprawie: wezwania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do zaprzestania praktyki niezgodnej z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Uchwała 108/VIII/2018

w sprawie: przyjęcia oferty handlowej i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr PKB/09101TM/000564/15 o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet.

Uchwała 107/VIII/2018

UCHWAŁA NR 107/VIII/2018 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Kancelarią Radcy Prawnego Dorota Godlewska. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich...

Uchwała 104/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5 do umowy nr UMG/0535/MSP/S/2014 dotyczącej programu grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej.

Uchwała 63/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy na świadczenie usługi nadzoru, obsługi oraz serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Uchwała 62/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o świadczenie usług z dnia 28.02.2016r. zawartej pomiędzy Benefit Systems S.A. a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 51/VIII/2018

w sprawie: wyznaczenia kol. Radosława Piwowarczyka Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w razie przejściowej nieobecności Prezesa.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland