UCHWAŁA NR 175/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 14 lipca 2017 r. na wykonanie prac projektowych: Projekt budowy siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23 z firmą WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI S. C. ul. Kościuszki 42 34-300 Żywiec oraz zgody na opłacenie faktury VAT Nr 56/2018 firmie WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI s.c.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 14 lipca 2017 r. na wykonanie prac projektowych: Projekt budowy siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Bystrzańskiej 23 z firmą WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI S. C. ul. Kościuszki 42 34-300 Żywiec oraz zgodę na opłacenie faktury VAT Nr 56/2018 firmie WIEWIÓRA & GOLCZYK ARCHITEKCI s.c. z siedzibą w Żywcu opiewającej na kwotę 4.305,- zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięć złotych) brutto.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej aneksu, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16 lipca 2018 roku.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland