UCHWAŁA NR 199/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz o zachowaniu poufności i zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie umowy o udostępnieniu do stosowania aplikacji Rejestrator Ubezpieczeń Grupowych oraz
o zachowaniu poufności i zasadach powierzenia przetwarzania danych osobowych
z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
a Beskidzką Izbą Lekarską z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej umowy, o której mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland