UCHWAŁA NR 63/VIII/2018
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy na świadczenie usługi nadzoru, obsługi oraz serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 168) uchwala się, co następuje:

§ 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy na świadczenie usługi nadzoru, obsługi oraz serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania z dnia 1 marca 2016 roku zawartej pomiędzy Panem Łukaszem Gutanem (Gutan) prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „LUKGUT” Usługi Informatyczne Łukasz Gutan a Beskidzką Izbą Lekarską.

§ 2

Upoważnia się do zawarcia w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej aneksu, o którym mowa w § 1, Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej lub zastępującego go Wiceprezesa działającego łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SEKRETARZ

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MACIEJ SKWARNA

PREZES

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland