Skład osobowy VIII kadencji

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • dr n. med. Klaudiusz Komor

Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • lek. dent. Danuta Hajzyk
  • lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
  • lek. Radosław Piwowarczyk

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • lek. Maciej Skwarna

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • dr n. med. Rafał Wiśniowski

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • lek. Grzegorz Kołodziej

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

  • lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
  • lek. Jacek Kossowski
  • dr n. med. Andrzej Krawczyk
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland