Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Stanowisko 5/VIII/2021

STANOWISKO NR 5/VIII/2021 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 7 września 2021 roku   w sprawie: poparcia protestu środowisk medycznych.   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 11 września 2021 roku w Warszawie akcji protestacyjnej środowisk medycznych.     SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY...

Stanowisko 2/VIII/2021

w sprawie: przekształceń organizacyjnych Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego w Bielsku-Białej. Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyrażają głębokie oburzenie brakiem odpowiedzi ze strony Dyrektora BCO-SM lek. Lecha Wędrychowicza na pismo skierowane do Pana Dyrektora w dniu 27.01.2021 r., w którym Wiceprezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej w...

Uchwała nr 16/VIII/2021 OKW

w sprawie: ustalenia imiennych list członków rejonów wyborczych oraz określenia liczby mandatów w rejonach wyborczych Beskidzkiej Izby Lekarskiej IX kadencji.

Uchwała 499/VIII/2020

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2020 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Uchwała 428/VIII/2020

w sprawie: wyrażenia zgody na odbywanie posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej za pomocą nośników internetowych zgodnie z wyznaczonymi terminami w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Uchwała 399/VIII/2020

w sprawie: upoważnienia Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do zawarcia umowy dotyczącej programu OC Lekarza na okres 3 lat na warunkach zawartych w ofercie.

Apel 12/VIII/2020

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o: zapobieganie zwiększaniu napięcia społecznego przez urzędników i doradców ministra, którzy w swoich wypowiedziach dla mediów przekazują informacje nieprecyzyjne, niedokładne, wzajemnie sprzeczne i wprowadzające w błąd, zapewnienie natychmiastowego dostarczenia szczepionek przeciwko grypie do aptek, aby zaszczepić terminowo pacjentów i personel...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland