Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Uchwała 136/VIII/2018

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres letniej przerwy wakacyjnej.

Uchwała 135/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 134/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na przeznaczenie środków pieniężnych na zakup lodówki do kwoty 500,-zł (słownie: pięćset złotych) brutto.

Uchwała 133/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług opieki prawnej – BIL nr 009/2015 zawartej pomiędzy Lex Secure 24h Opieka Prawna Komar-Komarowski spółką komandytową z siedzibą w Sopocie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Uchwała 122/VIII/2018

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy agencyjnej nr 28/045 z dnia 4.12.2008r., zawartej pomiędzy InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeniowym Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie a Beskidzką Izbą Lekarską.

Apel 1/VIII/2018

w sprawie: wezwania Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej do zaprzestania praktyki niezgodnej z art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Uchwała 108/VIII/2018

w sprawie: przyjęcia oferty handlowej i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr PKB/09101TM/000564/15 o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznes Pakiet.
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland