Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Uchwała 12/VIII/2018

w sprawie: ustalenia liczby lekarzy dentystów w Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022.

Uchwała 11/VIII/2018

w sprawie: ustalenia liczebności oraz składu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018-2022.

Uchwała 7/VIII/2018

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do działania w imieniu Komisji

Uchwała 6/VIII/2018

w sprawie: powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała 5/VIII/2018

w sprawie: powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów na pierwszym Zgromadzeniu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała 3/VIII/2018

w sprawie: powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów na pierwszym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji

Uchwała 4/VIII/2018

w sprawie powołania komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów na pierwszym posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej VIII kadencji
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland