Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Apel nr 1/VII/2017

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i Okręgowych Rad Lekarskich o podjęcie apeli lub stanowisk w sprawie wzrastającego znaczenia ruchów antyszczepionkowych w Polsce, które powoduje ciągły wzrost liczby niezaszczepionych dzieci.

Stanowisko nr 1/VII/2017

Stanowisko nr 1/VII/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w związku z niedawno ogłoszoną na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia liczbą przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizacje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-30 kwietnia 2017roku

Stanowisko nr 8/VII/2016

Stanowisko z dnia 4 października w sprawie: poparcia kampanii medialnej, której celem jest zmiana wizerunku lekarza weterynarii oraz ratowanie Inspekcji Weterynaryjnej przed likwidacją.

Apel nr 5/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne" dotyczącej rozszerzenia personelu medycznego.

Apel nr 4/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w punktach 1.6 i 1.8 w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne".

Stanowisko nr 7/VII/2016

w sprawie: założeń programu Leki 75+. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej bardzo pozytywnie ocenia założenia programu obejmującego darmowe leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia, ale krytycznie ocenia sposób realizacji tego programu

Stanowisko nr 6/VII/2016

w sprawie: protestu środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej w pełni popiera postulaty organizatorów manifestacji środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. oraz zachęca koleżanki i kolegów do licznego n nich udziału.

Stanowisko nr 5/VII/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża swoje oburzenie faktem odmowy przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi udostępnienia pytań z poprzednich edycji LEK/LDEK i egzaminów specjalizacyjnych pomimo jednoznacznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującego ich ujawnienie. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie wszystkich możliwych działań włącznie z krokami prawnymi w...

Stanowisko nr 4/VII/2016

STANOWISKO NR 4/VII/2016 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 24 czerwca 2016 roku     w sprawie: propozycji wstępnego  projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.     Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dużym zaskoczeniem przyjęło przedstawioną na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds....

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia   22 kwietnia  2016 r.   W związku z pojawiającymi się postulatami zwiększenia ilości punktów na świadczenia stomatologiczne dla lekarzy prowadzących staże podyplomowe lub przyznania punktów dla lekarzy stażystów Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę iż jest bardzo...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland