Organ:

Rodzaj wpisu:

Numer kadencji:

Rok:

Zawiera frazę:


Apel nr 5/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne" dotyczącej rozszerzenia personelu medycznego.

Apel nr 4/VII/2016

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o niezwłoczne wystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu zmiany w punktach 1.6 i 1.8 w "Wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju leczenie stomatologiczne".

Stanowisko nr 7/VII/2016

w sprawie: założeń programu Leki 75+. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej bardzo pozytywnie ocenia założenia programu obejmującego darmowe leki dla pacjentów powyżej 75 roku życia, ale krytycznie ocenia sposób realizacji tego programu

Stanowisko nr 6/VII/2016

w sprawie: protestu środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej w pełni popiera postulaty organizatorów manifestacji środowisk medycznych w Warszawie w dniu 24 września 2016 r. oraz zachęca koleżanki i kolegów do licznego n nich udziału.

Stanowisko nr 5/VII/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża swoje oburzenie faktem odmowy przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi udostępnienia pytań z poprzednich edycji LEK/LDEK i egzaminów specjalizacyjnych pomimo jednoznacznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nakazującego ich ujawnienie. Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie wszystkich możliwych działań włącznie z krokami prawnymi w...

Stanowisko nr 4/VII/2016

STANOWISKO NR 4/VII/2016 PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 24 czerwca 2016 roku     w sprawie: propozycji wstępnego  projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.     Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dużym zaskoczeniem przyjęło przedstawioną na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds....

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej

Stanowisko nr 2/2016 Komisji Stomatologicznej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia   22 kwietnia  2016 r.   W związku z pojawiającymi się postulatami zwiększenia ilości punktów na świadczenia stomatologiczne dla lekarzy prowadzących staże podyplomowe lub przyznania punktów dla lekarzy stażystów Komisja Stomatologiczna Beskidzkiej Okręgowej Rady Lekarskiej, zwraca uwagę iż jest bardzo...

Uchwała 177/VII/2016

w sprawie: Zmiana uchwały nr 97/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie odprawy pośmiertnej

APEL NR 1/VII/2016

APEL NR 1/VII/2016 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 26 lutego 2016 roku     w sprawie: powstrzymania się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA...
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland