________________________________________________________________________________________ 

 

Biegli sądowi

 

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oraz sądy rejonowe w okręgu bielskim tj. w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu  poszukują do współpracy lekarzy w charakterze biegłych sądowych i lekarzy sądowych.

W szczególności poszukiwani są specjaliści z zakresu: chorób wewnętrznych, laryngologii, chirurgii szczękowej, chirurgii naczyniowej, hematologii, okulistyki, kardiologii, neurologii, diabetologii, dermatologii, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej, chirurgii szczękowej, ortopedii dziecięcej, pulmonologii, chorób zakaźnych, alergologii, urologii, onkologii, ortopedii.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej www.bielsko-biala.so.gov.pl w zakładce „informacje” oraz pod nr telefonu 33 499 03 11.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

studia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

uruchamia trzy unikatowe kierunki studiów podyplomowych

 

 
 
 
PSYCHODIETETYKA

 

INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PSYCHOGERIATRYCZNA

 

TRANSKULTUROWOŚĆ W INTERDYSCYPLINARNEJ OPIECE MEDYCZNEJ
 
 
czytaj więcej >>>
06.07.2016

 

________________________________________________________________________________________

 

STANOWISKO NR 4/VII/2016

PREZYDIUM

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 24 czerwca 2016 roku

 

 

w sprawie: propozycji wstępnego  projektu ustawy dotyczącej płac minimalnych w ochronie zdrowia.

 

czytaj więcej >>>

06.07.2016

________________________________________________________________________________________ 

 

Kierownictwo Instytutu Szkoleniowego Wymiaru Sprawiedliwości pragnie poinformować, iż w ramach realizacji swoich działań statutowych, zmierzających do szeroko rozumianego propagowania zasad prawa, organizuje, skierowane do środowiska lekarskiego,

 

szkolenie pn. „Jak bronić się przed odpowiedzialnością karną z tytułu błędów medycznych”.

 

Przedmiotowe szkolenie organizowane jest w związku z obowiązującym od 15 kwietnia 2016r. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury), przewidującym możliwość tworzenia odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi. 

 

czytaj więcej >>>

24.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

escupal_rock

 

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska już po raz trzeci podjęła się organizacji Ogólnopolskiego Festiwalu Lekarskich Zespołów Rockowo-Bluesowych „ESCULAP ROCK”

 

Festiwal odbędzie się 22 października 2016 r. w Olsztynie.

czytaj więcej >>>

22.06.2016

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Zapraszamy na Zjazd Absolwentów

 

Wszystkich Kolegów i Koleżanki, absolwentów Wydziału Katowickiego Śląskiej Akademii Medycznej rocznika 1980-1986 zapraszamy na spotkanie 30 lat po ukończeniu studiów w Hotelu Stok w Wiśle w dniu 29.10.2016

 

czytaj więcej >>>

22.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

 

 

KonkursFoto

 

 

IV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy "PhotoArtMedica 2016"w Częstochowie OTWARTY!

 

Zapraszamy do udziału w Salonie PhotoArtMedica 2016 lekarzy, lekarzy dentystów oraz nauczycieli akademickich i studentów uniwersytetów medycznych.
Zgłoszenia do 28 SIERPNIA 2016 r.

 

Dwie kategorie: Krajobraz miejski i Temat wolny

 

Grand Prix, 14 medali, nagrody specjalne, wyróżnienia, nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnera ubezpieczeniowego lekarzy INTER oraz Olympus i National Geographic Polska

 

Informacje i zgłoszenia: www.photoartmedica.pl

 

22.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

Odpowiedź Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka na Apel nr 5/VII/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy BIL z dnia 19 marca w sprawie szczepień ochronnych.

 

dla przypomnienia treść apelu zjazdu

Delegaci na XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apelują o pilne podjęcie skutecznych działań celem zwiększenia wyszczepialności dzieci poprzez podniesienie świadomości rodziców oraz egzekwowanie przez właściwego wojewodę i inne uprawnione organy aktualnie obowiązującego prawa.

czytaj więcej >>>

13.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

Komunikat nr 48/2016 dla lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów,
którzy mają zawarte umowy upoważniające
do wystawiania recept na leki refundowane 

 

czytaj więcej >>>

01.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

Odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia na APEL NR 3/VII/2016 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 19 marca 2016 roku

w sprawie: możliwości aktualizacji zgłoszeń zatrudnionych lekarzy do portalu świadczeniodawcy.

 

czytaj więcej >>>

01.06.2016

________________________________________________________________________________________

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Projekt zarządzenia implementuje przepisy obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2016 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 48).

 

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia w części dotyczącej nowych programów lekowych można nadsyłać do Centrali Funduszu do dnia 26 maja 2016 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl

 

Pliki do pobrania: Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

 

Projekt znajduje się na stronie NFZ

 

18.05.2016

________________________________________________________________________________________

Konkurs_poetycko_literacki

 

 

Szanowni Państwo

 

Komisja Kultury ORL w Lublinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Poetycko – Literackim „Lekarze dzieciom”.
Szczegółowe informacje o Konkursie znajdują się na stronie internetowej: www.kultura.oil.lublin.pl/konkurs-lekarze-dzieciom/.

 

18.05.2016

________________________________________________________________________________________

 

serwisKasUwaga Koleżanki i Koledzy posiadający urządzenia fiskalne (kasy fiskalne)

 

Przypominamy o obowiązku wykonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych. Przeglądy muszą być wykonywane nie rzadziej niż co dwa lata od daty fiskalizacji a  następnie  od daty ostatniego przeglądu. Przeglądy muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis na Państwa zlecenie. Fakt dokonania przeglądu musi być potwierdzony wpisem do dokumentacji kasy fiskalnej. Nie wykonanie przeglądu określonym czasie, wiąże się z nałożeniem przez organ kontrolny mandatów. Informujemy, że jeśli w czasie pracy urządzenia nie było kontroli to w momencie  defiskalizacji - czyli rozliczenia urządzenia z urzędem skarbowym- dokonywana jest weryfikacja opisanych w książce przeglądów za cały okres pracy urządzenia. W przypadku braku przeglądów lub przeglądów wykonywanych w okresach niezgodnych, właściwy Urząd Skarbowy może żądać od podatników którzy skorzystali z ulgi przy zakupie urządzenia do dokonania zwrotu tej ulgi.

 

________________________________________________________________________________________

 

 

slam1996Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu z okazji 20-lecia ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej, które odbędzie się w dniu 22 października 2016 r. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem.

 

czytaj więcje >>>

6.05.2016

________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy na Zjazd Absolwentów 1975-1981

 

 

 

Zapraszamy wszystkich Absolwentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, rocznik 1975-1981 na spotkanie „35 lat minęło”,  w dniu 15 października 2016 roku o godz 16.00.

 

 

czytaj więcej >>>

28.04.2016

________________________________________________________________________________________

 

 

Koleżanki i Koledzy

 

W dniu 8 kwietnia br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich – Beskidzkiej, Śląskiej i Częstochowskiej oraz Wiceprezesów ds. Stomatologii tych izb z Dyrektorem ŚOW NFZ dr. Jerzym Szafranowiczem podczas którego zostało podpisane porozumienie pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania  obowiązującej umowy. Mogą to uczynić wszyscy, którzy będą chcieli nie jest to jednak obowiązek. Było to uwieńczeniem naszych wspólnych prawie dwuletnich starań. Poniżej zamieszczamy treść porozumienia.

 

TREŚĆ POROZUMIENIA >>>

 

Klaudiusz Komor,

Prezes BIL

 

Porozumienie

 

 

 9.04.2016                                                                                                   

 

________________________________________________________________________________________

 

Koleżanki i Koledzy

 

 

Zadaniem lekarza jest nie tylko leczenie, ale również promocja zdrowego stylu życia. Zapraszamy do skorzystania z programu zajęć sportowych  MultiSport  dla  lekarzy i lekarzy dentystów członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 

multiactive

 

Dla bardziej aktywnych:

 

MultiSport Plus

 

MultiSport Classic

 

05.04.2016

________________________________________________________________________________________

 

Informacja w sprawie Rejestru Krajowych

Świadczeniodawców Leczniczych  !!!!!

21.03.2016

 ________________________________________________________________________________________

 

 APEL NR 1/VII/2016
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
 BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 26 lutego 2016 roku
 
w sprawie: powstrzymania się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.
 
   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów, by powstrzymali się od wystawiania druków ZLA w formie elektronicznej.
 
    Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie,  Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia uznali, że  aplikacja przygotowana przez ZUS wymaga znaczących modyfikacji i do czasu ich wprowadzenia nie rekomendują lekarzom zakładania kont na portalu i wystawiania zwolnień w systemie elektronicznym ZUS.
 
W naszej ocenie, lekarze powinni wstrzymać się z korzystaniem z aplikacji e-zwolnień  by pozwolić reprezentantom naszego środowiska, Politykom i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych  na efektywne wykorzystanie dwuletniego okresu przejściowego. Uważamy,  że jest to wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych i informatycznych umożliwiających w przyszłości korzystanie z systemu e-zwolnień.


  pełna treść apelu  czytaj dalej >>>