Akcja POMAGAMY!

Akcja POMAGAMY!...

Beskidzka Izba Lekarska rozpoczyna akcję POMAGAMY! Rozszerzająca się pandemia COV...

Akcja POMAGAMY!
Słowo Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Słowo Prezesa Beskidzkiej Izby...

Drogie Koleżanki i Koledzy! Stoimy obecnie wobec chyba największego od czasów...

Słowo Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Zawieszenie przyjęć w Stomatologii

Zawieszenie przyjęć w Stomatol...

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną...

Zawieszenie przyjęć w Stomatologii

Aktualnośći / Wiadomości

Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich 
Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich  Jako Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich wyrażamy zdziwienie  i oburzenie stwierdzeniami dotyczącymi  obowiązkowych szczepień ochronnych, a także nieobowiązkowych szczepień przeciwko grypie, wygłoszonymi...
Pacjent w badaniach klinicznych
Projekt Pacjent w badaniach klinicznych rozpoczął się w 2018 r. To wówczas zrodziła się idea stworzenia portalu służącego pacjentom oraz osobom zainteresowanym tematyką badań klinicznych. Początkowo projekt rozwijał się dzięki koordynacji Polskiego...
Bielskie Przedszkolaki dla Medyków
W tym trudnym dla Wszystkich czasie, my-nauczyciele oraz dzieci przedszkolne z Bielska-Białej wraz ze swoimi rodzicami pragniemy okazać wsparcie dla wszystkich pracowników służby zdrowia-zarówno tych medycznych, jak i niemedycznych. Dzieci przygotowały...
Uchwała 211/VIII/2020
w sprawie: zmiany uchwały Nr 104/VII/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Ceremoniału Pocztu Sztandarowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej....
„Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wznawia - w ramach Akademii CSIOZ - realizację projektu szkoleniowego „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi...
Bielskie Przedszkolaki dla Medyków
W tym trudnym dla Wszystkich czasie, my-nauczyciele oraz dzieci przedszkolne z Bielska-Białej wraz ze swoimi rodzicami pragniemy okazać wsparcie dla wszystkich pracowników służby zdrowia-zarówno tych medycznych, jak i niemedycznych. Dzieci przygotowały...
Nadzwyczajne spotkanie Prezydium NRL i Prezesów ORL
Poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu karnego i w tym zakresie, jest w ocenie...
Odpowiedz na pismo z dnia 8 kwietnia 2020
Odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia na pisma z dnia 8 kwietnia 2020 r., dotyczącego usuwania z przestrzeni miejskiej zużytych środków ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli........
Zaliczanie stażu podyplomowego w czasie pandemii
W odpowiedzi na stanowisko Nr 29/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki uprzejmie wyjaśnia, co następuje....
Kurs specjalizacyjny „PRAWO MEDYCZNE”
Kurs specjalizacyjny „PRAWO MEDYCZNE” Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej informuje, iż kurs  specjalizacyjny z zakresu "Prawo medyczne”, przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów wszystkich specjalności, specjalizujących...
X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland