PUNKTY EDUKACYJNE - NOWA ODSŁONA

Nowy sposób dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów obowiązuje od 8 września 2016 r. Został zrealizowany postulat Samorządu Lekarskiego, aby  uprościć procedurę uznawania i rozliczania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2016r. poz. 1327) znosi część niektórych ograniczeń i limitów punktów edukacyjnych.

Zmiany dotyczą:
- podziału punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego, - katalogu form doskonalenia zawodowego
- zniesienia limitu punktów edukacyjnych w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem form doskonalenia zawodowego wymienionych w pkt. 6,18 i 19 załącznika nr 3 do rozporządzenia. Poz. 1327

 

OKRESY ROZLICZENIOWE
Okres rozliczeniowy trwa 4 lata, w ciągu których należy zebrać co najmniej 200 punktów edukacyjnych.

 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania przed dniem 06.11.2004 r. tj. przed wejściem w życie rozporządzenia:
  1. okres rozliczeniowy 6.11.2004 do 05.11.2008
  2. okres rozliczeniowy od 06.11.2008 do 05.11.2012
  3. okres rozliczeniowy od 06.11.2012 do 05.11.2016
  4. okres rozliczeniowy od 6.11.2016 do 5.11.2020
 • dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 06.11.2004 r. okres rozliczeniowy jest liczony od daty przyznania stałego prawa wykonywania zawodu.

OBOWIĄZUJĄCE TABELE DLA POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNOŚCI SZKOLENIOWYCH

Tabela 1 dla aktywności, które miały miejsce od 6.11.2004 do 07.09.2016

Pobierz dokument (PDF, 51KB)

 

Tabela 2 dla aktywności, które miały miejsce od 08.09.2016 do nadal

Pobierz dokument (PDF, 142KB)

Czym różni się ta tabela 2 od poprzedniej?

Znosi część limitów i za niektóre aktywności podnosi punktację. Jest przyjaźniejsza dla Państwa bo łatwiej obecnie zdobyć 200 pkt.
Proszę o zwrócenie uwagi, że po nowelizacji:

 1. Zniesiono limity punktów edukacyjnych w następujących formach szkolenia:
  • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji,
  • udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym,
  • odbycie praktyki klinicznej,
  • udział w posiedzeniu towarzystwa naukowego,
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum,
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum,
  • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym,
  • kierowanie stażem podyplomowym, specjalizacją lub nabywaniem umiejętności.
 2. Ponadto zmieniono ilość punktów edukacyjnych za:
  • odbycie praktyki klinicznej (było 3 pkt/ obecnie 5 pkt),
  • udział w szkoleniu wewnętrznym (było 2 pkt za posiedzenie/ obecnie 1 pkt za godz. szkolenia),
  • wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej (było 10 pkt/ obecnie 15 pkt),
  • udział w programie edukacyjnym ( poprzednio punkty przyznawano za pytanie, obecnie 1 pkt za 1 godz. programu),
  • napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego
   ( było 50 pkt/ obecnie 100 pkt),
  • napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego ( było 10 pkt/ obecnie 50 pkt),
  • przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego ( było 15 pkt/ obecnie 30 pkt),
  • przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym ( było 5 pkt/ obecnie 10 pkt),
  • kierowanie stażem podyplomowym ( poprzednio przysługiwało 5 pkt za rok za 1 lekarza, obecnie 30 pkt za rok sprawowania funkcji opiekuna stażu),
  • kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności ( było 5 pkt za 1 rok za 1 lekarza/ obecnie 15 pkt za 1 lekarza za 1 rok).

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOPEŁNIENIU OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.

 1. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie spełnienia obowiązku kształcenia powinien wpisać chronologicznie wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których uczestniczył do karty EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO wraz odpowiadającymi punktami wg zaświadczeń lub odpowiedniej tabeli zamieszczonej poniżej.
 2. Do tak wypełnionej karty należy dołączyć do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających udział w danej formie kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w sposób chronologiczny.
 3. Indeks, kartę ewidencji i zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Kształcenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej
 4. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o zweryfikowaniu ewidencji doskonalenia zawodowego i liczbie zweryfikowanych punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Przy odbiorze zaświadczenia złożone dokumenty zostaną zwrócone Lekarzowi
 5. Po doniesieniu dokumentu prawa wykonywania zawodu pracownik działu praw wykonywania zawodu dokona wpisu w prawie wykonywania zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Załączniki do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Punkty Edukacyjne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004

KK_5MPL_foto1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.08.2016

KK_5MPL_foto1 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.01.2017

Informacje w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy Informacja w sprawie doskonalenia lekarzy

Tabela 1 dla aktywnościTabela 1 dla aktywności, które miały miejsce od 6.11.2004 do 07.09.2016

Tabela 2 dla aktywnościTabela 2 dla aktywności, które miały miejsce od 08.09.2016 do nadal

Tabela ewidencji doskonalenia zawodowegoKarta ewidencji doskonalenia zawodowego

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland