Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 grudnia 2022r. zmarł

śp.  dr Janusz Betlej

 

Wieloletni Przewodniczący Zarządu Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w latach 2002-2022.

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie.
Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13.12.2022r. (wtorek) w Kościele
w Gorzowie k. Chełmka o godz. 14.00 (godz. 13.30.Różaniec),
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Parafialny w Bobrku.

 


Pilny komunikat LKP. Prosimy wszystkich Członków o zapoznanie się.

Pobierz dokument (PDF, 363KB)


Uchwałą nr 12/2022 XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 marca 2022r. został powołany Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy na okres kadencji 2022-2027.

Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy

Przewodniczący Janusz Betlej
Z-ca Przewodniczącego Teresa Pardela Gilowska
Sekretarz Hanna Jaszczurowska
Skarbnik Mieczysław Pająkowski
Członek Tadeusz Gąsienica
Członek Anna Kozik
Członek Krzysztof Koźlik
Członek Krystyna Małyska
Członek Piotr Piekiełko
Członek Małgorzata Polak
Członek Monika Stanisz

 

 

Konta Lekarskiej Kasy Pomocy

Składki na LKP prosimy wpłacać na konto :
Lekarska Kasa Pomocy
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
43-300 Bielsko - Biała
ING Bank Śląski O/Bielsko - Biała
24 1050 1070 1000 0001 0027 3333
Kontakt e-mail

 


 

Z dniem 1 października 2022r. Lekarska Kasa Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej będzie czynna:
wtorek od 12.00 do 15.00
czwartek 13.00 do 16.00
tel. 731 980 810

Prawidłowo wypełnione wnioski na pożyczkę są przyjmowane codziennie godzinach pracy Izby Lekarskiej w Sekretariacie pok. nr 4

 

 


U W A G A !!!

W związku z utrzymującym się od 2020r. deficytem środków pieniężnych na funduszu odpraw pośmiertnych Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej uchwałą nr 1/2022 z dnia 10 lutego 2022r. postanawia sfinansować jednorazowo niedobór pieniężnych środków na fundusz kwotą 32,- zł z wkładu członka Kasy, który opłaca składki na fundusz odpraw pośmiertnych i pozostaje członkiem Kasy minimum 13 miesięcy (trzynaście miesięcy).


od 1 sierpnia 2022r.
pełna składka 35zł +10 zł = 45 zł
emeryt, rencista 17,50 zł + 10 zł = 27,50 zł

Wysokość udzielanej pożyczki do 20 000 ,-   PLN


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przypominamy, że składki należy opłacać regularnie na konto Lekarskiej Kasy Pomocy:
ING Bank Śląski 24 1050 1070 1000 0001 0027 3333

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland