Uchwałą nr 10 XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Lekarskiej Kasy Pomocy Przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej z dnia 18 marca 2017 r został powołany Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy na okres kadencji 2017 - 2022r.

Zarząd Lekarskiej Kasy Pomocy

Przewodniczący Janusz Betlej
Z-ca Przewodniczącego Teresa Pardela Gilowska
Sekretarz Hanna Jaszczurowska
Skarbnik Mieczysław Pająkowski
Członek Krzysztof Koźlik
Członek Tadeusz Gąsienica
Członek Jerzy Gryboś
Członek Monika Stanisz
Członek Anna Kozik
Członek Krystyna Małyska

 

 

Konta Lekarskiej Kasy Pomocy

Składki na LKP prosimy wpłacać na konto :
Lekarska Kasa Pomocy
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
43-300 Bielsko - Biała
ING Bank Śląski O/Bielsko - Biała
24 1050 1070 1000 0001 0027 3333
Kontakt e-mail

 

 

U W A G A !!!

W związku z niedoborem środków związanych z funduszem odpraw pośmiertnych podjęto uchwałę nr 2/2018 Zarządu Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 11 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zaliczki na poczet odprawy pośmiertnej.

Informujemy, że od 1 stycznia 2019r wzrasta wysokość miesięcznej zaliczki na poczet odprawy pośmiertnej z 6 zł na 10 zł.

W związku z powyższym składka przedstawia się następująco:
było: 26zł + 6zł tj. 32zł
emeryt, rencista : 13zł + 6zł tj. 19zł


od 1 stycznia 2019r.
pełna składka 26zł +10 zł = 36 zł
emeryt, rencista 13 zł + 10 zł = 23 zł

Wysokość udzielanej pożyczki do 20 000 ,-   PLN


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Przypominamy, że składki należy opłacać regularnie na konto Lekarskiej Kasy Pomocy:
ING Bank Śląski 24 1050 1070 1000 0001 0027 3333

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland