Ustawa Obywatelska o szczepieniach

  Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą „Szczepimy, bo myślimy”. Autorami projektu ustawy, który otrzymaliśmy z  Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „O zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” są Robert Wagner i Marcin Kostka. Podpis pod projektem ustawy można złożyć w Sekretariacie Beskidzkiej Izby Lekarskiej...

Procedura “Niebieskie Karty”

zwracamy się do Państwa z apelem, by w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub zawodowych, każdorazowo przy powzięciu informacji o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, także przy wszczęciu procedury "Niebieskie Karty", szczególnie w sprawie przemocy w rodzinie wobec małoletnich, niezwłocznie zawiadamiać o tym...

Uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu

Szanowni Państwo! Uprzejmie zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających staż podyplomowy, na uroczystość wręczenia prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28. Po uroczystości zapraszamy...

Ważna informacja dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z ustawowego wzrostu płacy zasadniczej zgodnie z “Ustawą podwyżkową” !

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zapoznania się z nowymi przepisami

W związku z wchodzącą w życie z dniem 24 sierpnia 2018r. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1532) przedstawiamy Koleżankom i Kolegom, lekarzom i lekarzom dentystom, omówienie nowych przepisów,...

Ważna informacja dla lekarzy chcących skorzystać z ustawowego wzrostu płacy zasadniczej zgodnie z “Ustawą podwyżkową” !

  Przypominamy wszystkim lekarzom chcącym skorzystać z podwyżki wynagrodzeń podstawowych do 6750 zł o konieczności złożenie pierwszego Oświadczenia, do 14 dni od daty wejścia w życie Ustawy. Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 roku, w związku z tym, lekarze powinni złożyć pracodawcy przedmiotowe Oświadczenie od dnia...

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej w miesiącu wrześniu rozpoczyna realizację zajęć w programie „Za Życiem” dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które będzie prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, surdopedagogów i tyflopedagogów dla dzieci od 0 do 7 roku życia. Celem zajęć jest stymulacja rozwoju zaburzonych i opóźnionych funkcji poznawczych...

Kurs specjalizacyjny „PRAWO MEDYCZNE”

Jedyna edycja kursu w 2018 roku. Ilość miejsc ograniczona! Planowany termin kursu: 04.06.2018r. - 06.06.2018r. Osoby zainteresowane proszone są o bardzo pilny kontakt z Ośrodkiem Kształcenia Medycznego
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland